Kategórie

Informácie

Výrobcovia

Nové produkty

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia

TML Slovensko s.r.o.

Obchodné podmienky

 

Dodávateľ (predávajúci):

 

 • TML Slovensko, s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava, Slovenská republika, IČO: 35921269, IČ DPH: SK2021951602

 

Číslo bankového účtu:

 

Československá obchodná banka a.s.

SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK7075000000004002287365

Číslo účtu: 4002287365

Kód banky: 7500

 

Spôsoby objednania:

 

 • e-shop objednávka na www.tml.sk
 • obchodné oddelenie na telefóne 9:00-16:00 hod, tel.č. +421 902 907 909
 • e-mail: info@tml.sk

 

Preprava a úhrada zásielok:

 

 • prepravnou firmou DPD - zasielame cca do 3 dní od objednania
 • poštovné a balné – 4,8 EUR s DPH (4 EUR bez DPH), objednávka presahujúca 186 eur s DPH – zásielka ZADARMO
 • úhrada - dobierkou alebo proforma faktúrou (podľa dohody), platobnou kartou vodičovi
 • uvedený tovar je skladom ihneď k dodaniu, pokiaľ pri produkte nie je uvedené ,,vypredané,, alebo ,,tento produkt už nie je dostupný,,
 • odosielanie objednávok službou DPD vždy v útorok ráno a štvrtok ráno


 

Obchodné podmienky – plné znenie

 

SPOLOČNOSŤ

 • TML Slovensko, s.r.o., Cementárska 15, 900 31, IČO: 35921269, IČ DPH: SK2021951602
 • Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

 

OBJEDNÁVKA

 • Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe zaslania vyplnenej objednávky kupujúcim zo stránky http://www.tml.sk. Prijatá objednávka bude potvrdená e-mailom alebo telefonicky. Objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V prípade osobného odberu tovaru sa za dátum a miesto uzatvorenia kúpnej zmluvy považuje dátum prevzatia tovaru.

 

DODACIE PODMIENKY

 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, maximálne do 14 pracovných dní od prijatia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia-napr. v predvianočnom období november - december. Poznámka: Tovar je odoslaný do 3 pracovných dní od objednania - Zaslanie balíkom DPD. Pokiaľ nie je tovar skladom a predĺžila by sa z tohto dôvodu dodacia lehota, budeme Vás o tomto informovať emailom na Vami uvedený email. V deň kedy Vašu zásielku odovzdáme prepravcovi, obdržíte informačný email na Vami uvedený email.

 

 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru). Pri prevzatí tovaru osobne, obdrží kupujúci daňový doklad pri prevzatí

 

 • Rozvoz tovaru zaisťujeme po Slovenskej republike prostredníctvom DPD. Náklady na dopravu tovaru hradí zákazník a to vo výške 4,8 EUR s DPH (4 EUR bez DPH).

 

 • Zákazku je tiež možné vyzdvihnúť osobne v prevádzke TML a.s., Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno, Česká republika. Pri objednaní začiarknete Osobný odber a deň kedy bude zákazka pre Vás pripravená k odberu Vám bude zaslaný na email uvedený pri registrácii. Doba odberu hotových zákaziek je zvyčajne Po-Pia 8:00-16:30 hod.

 

 

Pri dodaní prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti:

 

 • Odosielateľ zodpovedá za náležité zabalenie tovaru. Ak je balík akokoľvek zjavne poškodený, napríklad je roztrhnutý kartón, môže klient odmietnuť balík prevziať. Prepravná spoločnosť vráti balík odosielateľovi.
 • V prípade zjavného poškodenia balíka alebo obalu môžete pri doručení požiadať vodiča o spoločnú kontrolu obsahu balíka. Doručujúci vodič zaznamená túto kontrolu do zápisu, ktorý vyhotoví spoločne s príjemcom (“Škodový zápis”).
 • Ak klient prevezme balík, ktorý je zjavne neporušený, a po jeho otvorení zistí, že obsah je poškodený, reklamáciu je treba uplatniť u odosielateľa. DPD nesmie kontrolovať obsah zasielaných balíkov. Poštovné tajomstvo platí aj pre DPD. V prípade uplatnenia reklamácie u odosielateľa požadujeme fotodokumentáciu obsahu balíčka, tzn. konkrétneho poškodeného produktu.
 • Všetky ďalšie reklamácie prijímame najneskôr nasledujúci deň po prevzatí zásielky.

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Storno objednávky zo strany kupujúceho
 • Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku, a to iba v 1. deň od odoslania objednávky, nakoľko tá sa spracováva do 24 hodín od prijatia. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na info@tml.sk).

 

 • Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo elektronicky e-mailom.

 

 • Storno objednávky zo strany predávajúceho
 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu. E-mail musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho
 • Tovar na vrátenie musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný, vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 • Tovar na vrátenie musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručený do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
 • Po splnení podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu celú cenu zaplatenú za tovar a náklady na poštovné v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 

DODATOČNÉ ZMENY V ÚDAJOCH

 • Zmeny vo fakturačných údajoch po expedícii zásielky sú možné.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

 • Súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii Reklamácie alebo vytlačené na prevádzke predávajúceho.
 • O záručnej dobe tovaru sa môžete informovať na telefónnom čísle +421 902 907 909 alebo info@tml.sk
 • Akčná ponuka alebo akčná cena za tovar platí do vypredania zásob alebo zrušenie akcie

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

 • Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail;
 • fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH;
 •  pri objednávaní e-mailom aj názov tovaru a počet kusov.
 • (Objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 • uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 • Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

GDPR -  BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

PREDAJ A PLATBA ZA TOVAR

 • Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi).
 • Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky sa uskutoční buď osobne na prevádzke predávajúceho alebo dobierkou v mieste odovzdania tovaru (prostredníctvom špedičnej spoločnosť - DPD) alebo proforma faktúrou - prevodom na účet.

 

 • Sadzba DPH za tovar:

1) Základná sadzba DPH je 20 % zo základu dane. Základná sadzba DPH sa vzťahuje na všetky tovary a služby okrem tých, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH

2) Znížená sadzba DPH je 10 % zo základu dane. Znížená sadzba DPH sa vzťahuje len na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH.

UKONČENIE SPOLUPRÁCE ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

 • Predávajúci má možnosť bezdôvodne kedykoľvek ukončiť veľkoobchodnú spoluprácu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené medzi spoločnosťou TML Slovensko, s.r.o. a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.
 • V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako i obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnosť TML Slovensko, s.r.o., vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.tml.sk.

 

Produkty a služby, které jsou na těchto webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy třetích stran. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována jakoukoli cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv a to bez výjimky. Upozornění: Informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

TML Slovensko s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a/nebo jejich parametry a služby popsané na svých stránkách.   

ORGÁN DOZORU:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru

 

Štátna veterinárna a potravinová správa

RVPS Bratislava-město

Polianky 8, 841 01 Bratislava – 42

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

 

Zodpovedný vedúci e-shopu:

 

Galina Verbíková

 

galina.verbikova@tml.cz